Om Digital Dreams

Om kommer sedan. Fast om inte om hade funnits så hade allt varit annorlunda.