Stereo

Stereo, ljud från två håll. Även i mer dagligt tal en ljudanläggning. Ljudanläggningar finns ett antal olika sorter av. De stationäre som finns i hemmet och som i mänga fall kan vara riktigt stora och omfattande i yta. Mindre finns företrädelsevis i bilar. De kallas då mer allmänt för en bilstereo. Om intresset finns att införskaffa en sådan anläggning där man kan plocka ihop delarna själv är Ljudpunktens avdelning för bilstereo ett bra alternativ.

Comments are closed.