Stereo

Stereo, ljud från två håll. Även i mer dagligt tal en ljudanläggning. Ljudanläggningar finns ett antal olika sorter av. De stationäre som finns i hemmet och som i mänga fall kan vara riktigt stora och omfattande i yta. Mindre finns företrädelsevis i bilar. De kallas då mer allmänt för en bilstereo. Om intresset finns att införskaffa en sådan anläggning där man kan plocka ihop delarna själv är Ljudpunktens avdelning för bilstereo ett bra alternativ.