Sökmotorpositionering

Sökmotorpositionering ett av alla innovativa ord för att beskriva sökmotoroptimering eller SEO. Ett annat ord är sökmarknadsföring, för egen del föredrar jag att försöka marknadsföra mitt företag med ordet sökmotoroptimering i de här sammanhangen. Men bortsett från den aspekten finns det några kärnfrågor.
De är dels vad som skall göras och hur lång tid det skall ta.
Åtgärderna kan enklast delas in i två olika moment, de är on page optimering och off page optimering.
Det som ingår i respektive moment samt hur det skall göras brukar ofta vara föremål för olika tolkningar.
Det som i många fall brukar vara en stötesten är länkkatalogers vara eller icke vara. En del anser att de saknar värde, andra anser att de har värde. Här finns ett inlägg om saken.

Den andra kärnfrågan är hur lång tid en optimering skall ta. Olika bud där med, en del pratar högtravande om att optimering är ett långsiktigt arbete. Ett påstående som naturligtvis stämmer. Men frågan är hur lång tid är egentligen långsiktigt?
En förklaring till det hela finns här på tid för resultat.