Optimering

Att optimera något är att göra det lite bättre eller effektivare. På Internet används ordet ofta i den betydelsen att optimera en webbplats. Dvs se till att webbplatsen blir mer synlig i sökmotorerna. Orden kan variera lite, en del kallar förfaringssättet för sökmarknadsföring andra för sökmotoroptimering. Oavsett vilket har orden i stort sätt samma innebörd. Vilket är att se till att webbplatsen i slutändan ger det önskade resultatet för ägaren av den samma.
Annat | Uppåt |