Hetta

Hetta som i värme, alltså. Hetta kan enklast skapas genom att värme på något sätt tillförs. Det finns ett antal olika metoder för det. Bäst beskrivna finns här på – – energivedelb