Värme

Värme i ett hus är en högst angelägen fråga för komforten. Rätt system för uppvärmning skapar trivsel och kan sänka kostnaderna ordentligt. Någon form av värmepump som grundsystem kan vara en vettig lösning. Sedan kan det vara aktuellt att titta på hur det ser ut inomhus. Att skapa värmekällor från golvet via golvvärme kan vara ett sätt. Värmen stiger som bekant uppåt.
Så värme kan skapas på olika sätt.