Vårda

Det finns de som sysslar med att arbeta på höjder med att ta ned saker. En sådan yrkesgrupp är de som sysslar med trädfällning. Trädvårdare kan de också kallas, även om det kan låta lite märkligt att någon som kapar ett träd kan anses vårda det.
Med det språkbruket skulle vi som slänger in ved i vedpannor och kallas för trädvårdare.