JAS

Lite överraskande att det svenska försvaret vill satsa ännu mera pengar på Jas som framgår av Aftonbladet. Det flygplanet som på egen hand lyckades klara av att nedrusta den svenska försvaret. Att då lägga ned ännu mera pengar på det är verkligen att kasta pengar i sjön, hm eller luften skall det kanske heta.
Rest