Alternativ

Alternativa behandlingsmetoder till den etablerade våren finns det gott om. En del accepterade en del rent ut sagt förkastliga. Kristallterapi och allahanda mer eller mindre udda metoder ser många som ett hopp att kunna bota sina krämpor med. Akupunktur är numera godtagbara behandlingsmetod för vissa åkommor. Kiropraktik en annan. En tredje inte fullt accepterad är zonterapi. Som för vissa fungerar men även den metoden ses lite över axeln av läkarvetenskapen.
Olika örter har även de fått ett visst intrång i olika behandlingsmetoder. Utvecklingen går onekligen mot att andra metoder än de vi är vana vid kan användas. Men fort går det inte.