Försiktighet

Det visas mycket stor försiktighet med att inte lämna ut uppgifter om han som sköt ett antal personer på ett Casino för några dagar sedan. En lätt fundering infinner sig. Varför?
Om man nu vet hur han ser ut och vad han heter varför skall man inte gå ut med det då. Personen måste ju betraktas som farlig för allmänheten. Är det av omtanke så han inte blir kränkt?