Konst

Konst ett vidsträckt begrepp. Det som i vissa ögon betraktas som konst tycker andra är något nedkluddat på en duk eller någon konstig installation i största allmänhet. Begreppet konst är med andra ord inte helt lätt att definiera. Är exempelvis smidesgrindar konst eller inte?
Både ja och nej enligt kännare. Är grindarna designade av en konstnär kan de passera som konst inte annars.
Men en del av de grindarna ser ut som konstverk i alla fall, även om igen känd konstnär har gjort dem.