Som 90-talet

Uppenbarligen ser konjunkturen ut att gå som i början på 90-talet. Och om man skall vara krassa så lär vi klara det hyfsat bra också. Visserligen var det stora problem då men inte värre att de kunde lösas efter några år och näringslivet stod i blom efteråt. Processen är naturligtvis arbetsam för de som drabbas. Vilket nog lär bli de flesta på något sätt. Även om själv inte mister arbetet så har man garanterat någon bekant som gör det och man blir på det sättet involverad i det hela. Samtidigt är det ett tillfälle för en del. Ett tillfälle att expandera och cyniskt sätt ta marknadsandelar på bekostnad av de som drar ned eller inte överlever.

Att drastiskt minska sina kostnader för marknadsföring kan vara förödande. Bättre att fokusera om på vad det är man skall lägga pengarna på. För de som har behov av webbplatser för sin verksamhet kan en enkel åtgärd vara att öka sin budget eller börja med AdWords. Titta över det här som heter SMO. Alltså inte det som Räddningsverket pratar om utan det där med att använda många kanaler för att nå ut med sina tjänster. Några tjänster man inte alltid tänker på där är de ställena där företag för omdömen. Cint är en sådan resurs, andra finns här. I många fall glömmer man bort vad det är som det pratas om och diskuteras där.
Sammantaget kan man säga att krisen kräver ett mer aktivt förhållningssätt till marknadsföringen och att man inte låter den löpa på i de gamla vanliga hjulspåren. Men heller inte drar ned utan att tänka efter ordentligt.