Friska tag

Nu anmäls även Google för brott mot upphovsrätten. Visserligen är det inte upphovsrättsindustrin som står bakom utan två privatpersoner som vill uppmärksamma att det inte bara är TPB som sysslar med att underlätta för folk att ladda ned upphovsrättsskyddat material.
Lär nog inte bli så mycket med den polisanmälan men tankeväckande är den onekligen.