Törs nog inte annat

Ser att Carl Schlyter har begärt att få behålla sin gamla lägre lön om han kommer in i EU-parlamentet. Om det som princip eller för att han vill vara så där lagom politisk korrekt kan man undra. Å andra sidan finns det så många andra förmåner en parlamentariker har så det blir nog lönsamt ändå i längden.