Vid 50

Ser att en del politiker vill höja sin egen pension. De som slutar i riksdagen före de fyller 50 år skall enligt förslaget få en pension som är tre gånger så hög som i nuläget.
Att förslaget har brett stöd bland ledamöterna kan man förstå. De lever ju sedan länge långt ifrån verkligheten.