13

brukar betraktas som ett olyckstal av de som är vidskepliga. En del hotell saknar just rum 13 eller våning 13 av den anledningen. Återstår att se om Luciadagen även den blir en otursdag för en del. Speciellt med tanke på hur mycket alkohol som brukar konsumeras.