Utveckling

Vi i denna del av världen ligger långt fram i utvecklingen och det har vi gjort mycket länge. Mycket tack vare att våra förutsättningar har varit bättre då vi varken behöver oroa oss för jordbävning, torka eller orkaner. Trots detta har de största uppfinningarna genom tiderna gjorts i de länder som idag är de fattigaste och minst utvecklade. Dessa länder kallas idag för Utvecklingsländer, men den rätta benämningen kanske borde vara Uppfinningsländer. Skriftkonsten, boktryckarkonsten och sängar är bara några exempel på stora uppfinningar som gjorts i länder som idag kallas U-länder.

Just sängar är en stor och mycket viktig uppfinning som fått allt för liten uppmärksamhet. Vi tar sängar för givet, men få känner till att det var i det gamla Egypten och Främre Orienten som sängar för första gången användes. Sängar som fristående möbler användes redan på 2 000-talet f.Kr i Egypten, men de tidigaste fynden man gjort av sängar i Norden kommer från vikingatiden.