Rent vatten

en självklarhet för oss i Sverige kan tyckas. Problem men vatten förknippar vi ofta till andra delar av världen. Vi kanske inte tänker så mycket på att det faktiskt är en realitet även i Sverige för en del. Det gäller främst de som får vatten från en egen brunn. Det kan verka praktiskt med egen vattenförsörjning vid en hastig tanke. Men det finns en del problem omkring det hela. Först så finns det risk att brunnen under torra perioder sinar. Sedan om det kommer för mycket vatten i form av regn eller översvämmade vattendrag finns en risk att brunnsvattnet förorenas av det som strömmar ned. Så med egen brunn är i de flesta fall någon form av vattenrening att föredra. Detta för att undvika problem med vattnet.