Tid att hålla

Tid och tidspassning brukar vara företeelser som lätt kan leda till en viss osämja mellan människor. Det gäller att passa överenskomna tider kan man säga är en stark norm. Och det av lätt insedda anledningar. Dels för att man då visar respekt för andra människors tid och även att man kommer igång med det som skall utföras i rätt tid. För att göra det som skall göras. Och det kan vara ett möte, middag eller något annat som rör fler personer. Och det här med tidspassningen rätt praktiskt tar sig lite olika uttryck. Många använder sig av mobilen för att hålla koll. Men en rätt så stor skala har klockor, som på något sätt markera något. Status med en Rolex eller bara gå mot strömmen med en Certina. Olika vägar men på handleden bärs den i båda fallen.