Säkerhet

Säkerhet på Internet är svårt att uppnå fullständigt. Virusskydd, brandväggar ger en bra grundsäkerhet men räcker långt ifrån till mot det som hotar.
Något enklare är det att skaffa säkerhet och skydd i den andra mer påtagliga miljön.

Med lite gymnastik och friskvård vars kunskaper kan inhämtas på Internet skapas en bra grund. Ett billarm ger bra skydd till bilen. Lite produkter inom självförsvar som en försvarsspray kan i vissa sammanhang ge ett skydd för en egna säkerheten framför allt i kombination med ett överfallslarm.

Annat | Fysiska portar |