Skulder

Då det blir lättare och lättare att låna pengar finns också en ökad risk att folk lånar lite för mycket. Lån som inte alltid kan betalas tillbaka.
Nu behöver inte alltid skulder som inte kan betalas tillbaka vara orsakade av rena konsumtionslån utan det kan vara en dröm som närts inom någon. En dröm att skapa något. Drömmar går inte alltid igenom. Är det då kopplat till stora ekonomiska åtagande kan det personliga misslyckandet vara stort och skulderna synas vara oöverstigliga att klara av.
Skuldsanering kan vara en utväg att ta sig ut och få en ny start på livet. En ny start med nya drömmar och visioner. Mer information om skuldsanering finns hos Kronofogdemyndigheten.