Tape

Eller tejp. Olika stavningar av samma ord. Eller snarare den ena stavningen tejp är på svenska den andra på engelska. Lite lustigt blir det när man tittar på hur många sidor det finns på ordet tape i jämförelse med tejp.
Av någon egendomlig anledning dominerar de som använde ordet tape. Tittar man sedan på antalet sökningar på respektive ord framgår att det är just som är flitigast använt.
Ibland verkar den här blandning mellan svenska och engelska vara någon form av utslag av dyslexi hos de som skriver.
Eller så är det ett sätt att verka moderna och hänga med i tiden.