Nedåt

S dyker tydligen nedåt i opinionsundersökningar från att tidigare ha legat på betydligt övert alliansen.
En anledning kan vara att S nu börjar aktivera sig lite mer aktivt i politiken från att ha varit tysta. Nu ser folk att alternativet inte verkar så där riktigt bra. Eller kanske t.o.m. obefintligt.