Volvo

I spåren av finanskrisen väcks nu röster att staten på något sätt skall gå in och rädda Volvo från en eventuell framtida nedläggning. Detta då Volvo är en så pass stor arbetsgivare både för de som arbetar där direkt och för alla underleverantörer.
Idén låter intressant om det nu skulle vara så illa att en nedläggning kommer på tal.
Statligt ägande är för vissa ett rött skynke men staten är i de allra flesta fall en minst lika kompentent ägare som det privata näringslivet.