Mäta

Tidmätning med klockor är ett sätt att mäta. Tid är det som mäts då. Men den tid som mäts är den som vi själva definierat inte någon form av objektiv mätning. Vi har bestämt att tiden skall indelas i sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år. Men egentligen är det bara ett sätt för oss att hålla rätt på en rörelse av mer abstrakt karaktär.
På samma sätt är det när man mäter avstånd, är den sträckan som mäts med exempelvis en tumstock påhittad av oss.
Måttenheterna är bara skapade för att underlätta tillvaron.
Lite mer om måttenheter hittar man här på Populärhistoria.