Konjunkturer

En lågkonjunktur som de flesta förfasar sig över och som vi nu är inne i behöver inte alltid innebär stora problem.
Lågkonjunktur innebär nya affärsmöjligheter, nya metoder att ta marknadsandelar, nya sätt att arbeta.
Vi har genom tidigare upplevt ett antal lågkonjunkturer men inte har samhället gått under för det. Tvärtom snarare, det har stärkts efteråt. Företag som inte håller måttet rensans ut och likt fågel Fenix så stiger ett nytt samhälle upp.