Tryck

Tryck i den bemärkelsen att man pratar om att trycka på kläder eller textilier är en intressant nisch för många.
Otaliga är de som erbjuder olika former av textiltryck på kläder. I de flesta fall beställer eller köper man sina kläder med tryck på utan att fundera så mycket på vad klädesplagget egentligen är tillverkat.
De låga priserna är lockande men att det i många fall är barn som tillverkat kläderna är ingen man bryr sig om. Bara priset är det rätta.