Och

hur blir nästa årtionde? Det tidigare årtiondet kan knappast sägas ha varit speciellt bra. Och det ser väl inte ut som de nästa 10-åren inte kommer bli så mycket bättre de heller. Bara att hoppas på det bästa trots detta.

Comments are closed.