Inne

eller utestänga folk eller fä kan man fundera lite på vad syftet med grindar är egentligen. Å en sida så är de till för att hindra något eller något att ta sig ut å andra sidan skall de hindra något att ta sig in. Eller som kan en grind bara vara en vanlig utsmyckning till en trädgård utan något egentligt syfte mer än att markera äganderätten till området.