Säkert

skåp finns det många av. I den betydelsen att vi avser skåp som på något sätt är tänkt för förvaring av saker man vill skydda, dels från brand men kanske framför allt från stöld. Brandsäkra skåp brukar man kalla för dokumentskåp, de som är tänkta för att klara av stöld; värdeskåp.  Sedan brukar man klumpa ihop alla skåpen och kalla det för kassaskåp så den som är intresserad av att skaffa ett för själv ta rätt på vad som gäller.