Lyssna

Att sitta och lyssna kan vara påfrestande ibland. Speciellt om ämnet inte är så där fruktansvärt intressant som det tyvärr ibland kan vara på en del konferenser vars syfte är att svetsa samman personalen som det så vackert heter. Och ibland förväntas det att det skall tas anteckningar dessutom och inte bara titta på vad föredragshållaren visar. Då kan det vara en fördel med ett rejält bord att kunna föra anteckningar på om det sedan är på papper eller en bärbar dator saknar betydelse fördelen är om båda kan få plats samtidigt. Om det sedan skulle vara en tillfällig lokal så kan med fördel både bord och stolar vara fällbara för att underlätta framplockning och nerplockning.