Archive for the ‘Internet’ Category

Uppgifter

tisdag, januari 28th, 2014

Ett visst liv har uppstått om kring nättjänsten lexbase. Vilket kan vara förståeligt. Att lägga ut alla dömda de senaste fem åren och ta betalt för att ge fullständiga domar om vad de har gjort är kontroversiellt.  Samtidigt finns den här tjänsten redan för mediaföretag fast via ett helt annat företag. Och då blir saken lite mer komplext. Offentlig information är enkelt tillgängligt för press men inte för alla andra. Något att fundera lite på.

Nät

lördag, april 24th, 2010

Stadsnät för internet är en fråga som engagerar många. Med andra ord lokala bredband inom ett begränsat område. Frågan där kan vara vilken framtid nätet egentligen har. Fler och fler börjar använda sig av trådlösa uppkoppling mot nätet och inte via fast förbindelse. Så hur den utvecklingen kommer se ut i framtiden kan man undra över och då vilken roll stadsnäten kommer få. Är det investeringar som kommer vara bortkastade om ett antal år eller kommer de fylla sin funktion på något sätt.

Friska tag

söndag, april 26th, 2009

Nu anmäls även Google för brott mot upphovsrätten. Visserligen är det inte upphovsrättsindustrin som står bakom utan två privatpersoner som vill uppmärksamma att det inte bara är TPB som sysslar med att underlätta för folk att ladda ned upphovsrättsskyddat material.
Lär nog inte bli så mycket med den polisanmälan men tankeväckande är den onekligen.