Inomhusarbete

Lämpligt arbete så här på hösten är att koncentrera sig på det som finns inne i huset snarare än de som finns utanför.
Gräsmattan är det snart dags med för den sista klippningen inför senhösten och vintern.
Att sätta upp nytt kakel i badrummet eller köket kan vara en lämplig uppgift.
Ja under förutsättning att man fortfarande kan använda funktionerna i det där kaklet skall sitta. Att ge sig på att riva ned badrummet för att kakla om och sedan inte kan använda det under hela tiden. Kanske inte är alltför lyckat såvida man inte har ett badrum till eller arbetar mycket snabbt.
Tyvärr så sträcker sig de mörka, kalla dagarna på året längre i tid än de varma dagarna. Men för att hålla sig sysselsatt och skingra tankarna kan det vara nyttigt att koncentrera sig på något annat.