Nät

Stadsnät för internet är en fråga som engagerar många. Med andra ord lokala bredband inom ett begränsat område. Frågan där kan vara vilken framtid nätet egentligen har. Fler och fler börjar använda sig av trådlösa uppkoppling mot nätet och inte via fast förbindelse. Så hur den utvecklingen kommer se ut i framtiden kan man undra över och då vilken roll stadsnäten kommer få. Är det investeringar som kommer vara bortkastade om ett antal år eller kommer de fylla sin funktion på något sätt.