Uppgifter

Ett visst liv har uppstått om kring nättjänsten lexbase. Vilket kan vara förståeligt. Att lägga ut alla dömda de senaste fem åren och ta betalt för att ge fullständiga domar om vad de har gjort är kontroversiellt.  Samtidigt finns den här tjänsten redan för mediaföretag fast via ett helt annat företag. Och då blir saken lite mer komplext. Offentlig information är enkelt tillgängligt för press men inte för alla andra. Något att fundera lite på.