Archive for augusti, 2007

Skulder

onsdag, augusti 29th, 2007

Då det blir lättare och lättare att låna pengar finns också en ökad risk att folk lånar lite för mycket. Lån som inte alltid kan betalas tillbaka.
Nu behöver inte alltid skulder som inte kan betalas tillbaka vara orsakade av rena konsumtionslån utan det kan vara en dröm som närts inom någon. En dröm att skapa något. Drömmar går inte alltid igenom. Är det då kopplat till stora ekonomiska åtagande kan det personliga misslyckandet vara stort och skulderna synas vara oöverstigliga att klara av.
Skuldsanering kan vara en utväg att ta sig ut och få en ny start på livet. En ny start med nya drömmar och visioner. Mer information om skuldsanering finns hos Kronofogdemyndigheten.

Pengar som saknas

tisdag, augusti 28th, 2007

Numera går det alldeles utmärkt att få lån med betalningsanmärkningar noterade på sig själv i bankernas register. Åtminstone om det gäller lite mindre belopp och man accepterar en kortare betalningstid än ett vanligt lån. Sedan är räntan något högre än vad ett vanligt lån är. Eller om man nu kan använda termer som vanliga lån. Säkerhet för ett lån verkar komma och gå. Ibland kräver bankerna och låneinstituten höga säkerheter, ibland släpper de iväg pengarna utan någon som helst säkerhet. Tiden och dess anda styr en hel del där. Finanssystemet brukar med regelbundna intervaller krascha då en alltför frikostigt lånepolitik har beviljats. Fast det brukar ju aldrig vara de små låntagarna som har orsakat det hela utan de stora. Men det brukar vara praktiskt att skylla på de små.

Säkerhet

måndag, augusti 20th, 2007

Säkerhet på Internet är svårt att uppnå fullständigt. Virusskydd, brandväggar ger en bra grundsäkerhet men räcker långt ifrån till mot det som hotar.
Något enklare är det att skaffa säkerhet och skydd i den andra mer påtagliga miljön.

Med lite gymnastik och friskvård vars kunskaper kan inhämtas på Internet skapas en bra grund. Ett billarm ger bra skydd till bilen. Lite produkter inom självförsvar som en försvarsspray kan i vissa sammanhang ge ett skydd för en egna säkerheten framför allt i kombination med ett överfallslarm.

Annat | Fysiska portar |