Archive for november, 2008

Volvo

lördag, november 29th, 2008

I spåren av finanskrisen väcks nu röster att staten på något sätt skall gå in och rädda Volvo från en eventuell framtida nedläggning. Detta då Volvo är en så pass stor arbetsgivare både för de som arbetar där direkt och för alla underleverantörer.
Idén låter intressant om det nu skulle vara så illa att en nedläggning kommer på tal.
Statligt ägande är för vissa ett rött skynke men staten är i de allra flesta fall en minst lika kompentent ägare som det privata näringslivet.

Mäta

lördag, november 29th, 2008

Tidmätning med klockor är ett sätt att mäta. Tid är det som mäts då. Men den tid som mäts är den som vi själva definierat inte någon form av objektiv mätning. Vi har bestämt att tiden skall indelas i sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år. Men egentligen är det bara ett sätt för oss att hålla rätt på en rörelse av mer abstrakt karaktär.
På samma sätt är det när man mäter avstånd, är den sträckan som mäts med exempelvis en tumstock påhittad av oss.
Måttenheterna är bara skapade för att underlätta tillvaron.
Lite mer om måttenheter hittar man här på Populärhistoria.

Flytta

tisdag, november 25th, 2008

En flytt av ett domännamn till ett webbhotell är en flytt som besökare till webbplatsen inte märker så mycket av. Väljer man att köra colocation är det bara man själv som märker att flytten har genomförts.
En mer påtaglig och synlig flytt är den när håret flyttar sig uppåt och nedåt. Visserligen är det i praktiken samma sak, helt enkelt att håret faller av. Även om det kan se ut som om håret flyttar sig upp på huvudet. För män brukar det här inte vålla så stora problem. Man kan som Anders Borg låta en hästsvans täcka över den lilla begynnande flinten eller annars raka av sig allt hår.
Kvinnligt håravfall däremot brukar vålla lite större problem för de som råkar ut för det. Visserligen är det en hel del kvinnor som rakar av sig håret ibland, men de har ju trots allt alternativet att det växer tillbaka.
Lite märkligt att skönhetsidealen tydligen för kvinnor sitter i håret.