Archive for juli, 2011

Rent vatten

lördag, juli 23rd, 2011

en självklarhet för oss i Sverige kan tyckas. Problem men vatten förknippar vi ofta till andra delar av världen. Vi kanske inte tänker så mycket på att det faktiskt är en realitet även i Sverige för en del. Det gäller främst de som får vatten från en egen brunn. Det kan verka praktiskt med egen vattenförsörjning vid en hastig tanke. Men det finns en del problem omkring det hela. Först så finns det risk att brunnen under torra perioder sinar. Sedan om det kommer för mycket vatten i form av regn eller översvämmade vattendrag finns en risk att brunnsvattnet förorenas av det som strömmar ned. Så med egen brunn är i de flesta fall någon form av vattenrening att föredra. Detta för att undvika problem med vattnet.

Ett skepp

fredag, juli 15th, 2011

kommer lastat . Fast i det här fallet nådde det inte ända fram. Drygt 600 år på havsbotten har det legat orört, dolt sin hemlighet. Nu kan vi till historien lägga en liten pusselbit till. Spännande lindrigt sagt.